Village Dairy

Got a Question?

Get In Touch

/LlaethYLlan

Abergavenny Food Festival 🙌😁👍 ... See MoreSee Less

View on Facebook

**CYSTADLEUAETH / COMPETITION **

We've got you covered for back to school with a chance to win one of 4 back to school packs (Jules lunch bag and box, CLYFAR pencil case, LYL goodies and vouchers) all you have to do is #loveyourllan details in the link, enter before 30/09/17.

www.villagedairy.co.uk/loveyourllan

Nawn ni sortio chi ar gyfer ysgol gyda cyfle I ennill un o bedwar pecynnau 'nol I ysgol' (bag a bocs cinio Jules, bocs pensiliau CLYFAR, a deunydd LYL) manylion ar y wefan, ceisiau I fewn cyn 30/09/17
... See MoreSee Less

View on Facebook

Thanks so much to the The Recipe Hunters for visiting us this week, Food bloggers all the way from the US travelling Wales with VisitWales Wales hopefully they will go back and tell tales of where the finest Natural Yogurt is made.

Diolch o galon i'r The Recipe Hunters am ddod I weld ni gyd yma yn Llaeth Y Llan, blogwyr bwyd yw nhw o America yn trafeilio Cymru hefo Visitwales gobeithio neith nhw fynd nol a hel straeon o'r iogwrt naturiol gorau ar gael.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Days are getting shorter, colder and it’s back to school… but it’s still Summer officially! Until 22/09/17 anyway. To celebrate our kids multipack in ASDA and now Co-op Stores throughout Wales we’re giving away 4 Back to school packs (Joules lunch bag, Adra Pencil Case and LYL goodies). So take advantage of the last 2 weekends of summer and get snapping. All you have to do is enter #loveyourllan 1. Take a photo showing us why it's your favourite Llan with a LYL yogurt 2. Tag one of our social media accounts and use the #loveyourllan hashtag

www.villagedairy.co.uk/loveyourllan/

Mae'r dyddiau'n fyrrach, yn oerach ac mae'n amser mynd nol i'r ysgol... ond mae'n dal i fod yn haf yn swyddogol! Hyd at 22/09/17 beth bynnag. I ddathlu ein ‘Multipack’ plant yn ASDA ac nawr Co-op ledled Cymru rydym yn rhoi I ffwrdd fel gwobr 4 x pecyn ysgol (bag cinio Joules, bocs pensiliau Adra a deunydd LYL). Felly, manteisiwch ar y 2 penwythnos diwethaf yr haf. Hawdd i cymryd rhan 1. Cymerwch lun o’ch hoff Llan a iogwrt LYL 2. Tagiwch un o'n cyfryngau cymdeithasol a defnyddiwch y hashtag #loveyourllan.... Hawdd!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Back to basics with our marketing Nantwich Food Festival ... See MoreSee Less

View on Facebook

@LlaethYLlan

Find Our Village

The farm nestles outside the small village of Llanefydd with striking views of the North Wales coast and the dramatic Clwydian hills.  Here’s our contact details:

 

Village Dairy
Village Dairy
Tal y Bryn, Llannefydd
Denbigh, North Wales LL16 5DR
Phone 01745 540256 Website www.villagedairy.co.uk

Newsletter