Village Dairy

Got a Question?

Get In Touch

5 hours ago

Llaeth Y Llan / Village Dairy

Haul wedi dod allan o’r diwedd yn Bont-Faen! The Cowbridge Food & Drink Festival Cool Bags llawn iogwrt a samplu trwy dydd 😊😁

Sun has finally arrived at Cowbridge! cool bags full of yogurt and sampling all day 😁😊
... See MoreSee Less

View on Facebook

6 days ago

Llaeth Y Llan / Village Dairy

Busnes Y Flwyddyn Conwy 2018 / Conwy Business of the Year 2018

Noson ddifyr nos Wener ac yn cael y fraint o’n henwi yn Busnes Y Flwyddyn yn erbyn cystadleuaeth mor dda yng Nghonwy.

An entertaining evening on Friday and receiving the privilege of being named Business of the Year against such amazing other Businesses located in Conwy.
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

Llaeth Y Llan / Village Dairy

Llaeth Y Llan in the ‘Syn Free’ Club with our New Fat Free Natural part of the Slimming World Database from Monday. Available at Asda / Morrison’s throughout Wales and Tesco from 21/05.

🥄 🥄🥄🥄🥄🥄🥄🥄🥄 🥄🥄🥄🥄🥄🥄

Llaeth Y Llan yn y clwb 'Syn Free' rŵan gyda'n hiogwrt Naturiol Dim Braster yn rhan o gronfa data ‘Slimming World’ o ddydd Llun. Ar gael yn ASDA / Morrison's ledled Cymru a Tesco o 21/05.
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 weeks ago

Llaeth Y Llan / Village Dairy

Mwy o luniau gardd Tal-Y-Bryn, cartref Llaeth Y Llan gan ei fod yn #nationalgardeningweek 😁

More photos from the Tal-Y-Bryn Farm garden, home of Llaeth Y Llan as it’s #nationalgardeningweek 😁
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 weeks ago

Llaeth Y Llan / Village Dairy

Popeth yn well pan mae hi’n braf! Gardd Tal-Y-Bryn yn fendigedig heddiw 😊

Everything better when it’s sunny! The garden at Tal-Y-Bryn Farm (Home of Llaeth Y Llan) looking wonderful 😊. Group booking available through the website to visit us 😁
... See MoreSee Less

View on Facebook

@LlaethYLlan

Find Our Village

The farm nestles outside the small village of Llanefydd with striking views of the North Wales coast and the dramatic Clwydian hills.  Here’s our contact details:

 

Village Dairy
Village Dairy
Tal y Bryn, Llannefydd
Denbigh, North Wales LL16 5DR
Phone 01745 540256 Website www.villagedairy.co.uk

Newsletter