Village Dairy

Got a Question?

Get In Touch

2 weeks ago

Llaeth Y Llan / Village Dairy

Barod am y Ffair Aeaf / Ready for the winter fair The Royal Welsh Agricultural Society ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

Llaeth Y Llan / Village Dairy

Llongyfarchiadau mawr i Rhiannon Williams a Sian Rees nath ennill y setiau. Peidiwch â phoeni dal cyfle i brynu nhw wythnos yma yn Y Ffair Aeaf The Royal Welsh Agricultural Society hefyd yn y siopau isod;

Big congratulations to Rhiannon Williams and Sian Rees who won the sets. Don’t worry still you still have a chance to buy a small number of them at the Royal Welsh Winter Fair this week and at the shops listed below;

Aberystwyth - TJ Davies
Ynys Môn/Anglesey - Halen Môn Sea Salt
Betws-y-coed - Galeri Betws y Coed
Caerdydd/Cardiff - Nest Cardiff
Llandeilo - The Little Welsh Dresser
Sir Benfro/Pembrokeshire - Melin Tregwynt
Rhuthun/Ruthin - Siop Elfair
Y Gelli Gandryll/Hay-On-Wye - Day's Household Goods
Pwllheli- Tonnau
Wrecsam/Wrexham - Tŷ Pawb
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 weeks ago

Llaeth Y Llan / Village Dairy

**Cystadleuaeth/Competition**

I ddweud diolch am y gefnogaeth a sylwadau clên am ei'n iogwrt Pwdin 'Dolig a setiau Melin Tregwynt cyfyngedig, rydym yn rhoi'r cyfle i ennill un set o'r 40 sydd ar gael, yma ar FB.
Am gyfle i ennill un o'r setiau, gwnewch yn siŵr eich bod wedi hoffi ein tudalen, rhannu'r post hon a rhoi sylw pa flas dylse LYL neud! Bydd yr enillydd yn cael ei ddewis ar hap dydd Gwener 23/11/18 15:00. Mae yne set arall ar gael ar ein Insta 🙂 Pob Lwc!

To say thanks for the support and the kind comments about our Christmas Pud yogurt and Limited Edition Melin Tregwynt sets, we are giving away one set of the 40 right here on our FB.
For a chance to win, make sure you’ve liked our page, share the post and comment what flavour should LYL make! Winner will be picked at random on Friday 23/11/18 15:00. There's another set available to win on our insta 🙂 Good Luck!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Boreau hyfryd yma yn Llaeth Y Llan wythnos yma 😍 // Lovely mornings here at Llaeth Y Llan this week 😍 ... See MoreSee Less

View on Facebook

4 weeks ago

Llaeth Y Llan / Village Dairy

Mae’r blancedi i gyd wedi cael ei danfon, dyma siop arall or deg yn Pwllheli ‘Tonnau - Oriel Y Môr’ Diolch Llio am y gefnogaeth, cofiwch dim on 40 sydd ar gael!

The blanket sets have all been sent, this is another shop stocking them in Pwllheli ‘Tonnau - Oriel Y Môr’ Thanks Llio for the support! Remember only 40 sets available so be quick!

Melin Tregwynt Melin Tregwynt Mill Shop and Cafe
... See MoreSee Less

View on Facebook

@LlaethYLlan

Find Our Village

The farm nestles outside the small village of Llanefydd with striking views of the North Wales coast and the dramatic Clwydian hills.  Here’s our contact details:

 

Village Dairy
Village Dairy
Tal y Bryn, Llannefydd
Denbigh, North Wales LL16 5DR
Phone 01745 540256 Website www.villagedairy.co.uk

Newsletter