Village Dairy

Cacen Iogwrt a Ffrwythau gan @bwyd__

Tria’r Cacen Iogwrt a Ffrwythau hefo Glaze Iogwrt ll

- 355g o Flawd Codi
- 1 a 1/2 llwy de o Bowdr Pobi
- 1/2 llwy de o Bowdr Soda
- 1/2 llwy de o Halen
- 240g o Iogwrt Naturiol Llaeth y Llan
- 2 llwy de o 'Zest' Lemon
- 80ml Sudd Lemon
- 230g o Fargarin
- 400g o Siwgr Castr
- 2 llwy de o Fanila
- 3 Wy
- 325g o Ffrwythau (cymysgedd o fafon, blueberries, mefus a mwyar duon)

- 100g o Iogwrt Naturiol Llaeth y Llan
- 200g o Siwgr Eisin
- 1 llwy de o Fanila

1. Cynhesa’r popty i 170oC.
2. Cymysga’r cynhwysion sych hefo'i gilydd (blawd, halen, powdr pobi a soda).
3. Mewn bowlen arall cymysga’r iogwrt, sudd lemon, 'zest' lemon.
4. Cymysga’r margarin a’r siwgr at ei gilydd a’i guro’n dda.
5. Ychwanega’r wyau bob yn un (os mae’r gymysgedd yn dechrau ‘splittio’ ychwanega ychydig o’r blawd ato).
6. Ychwanega gweddill y cynhwysion at y fowlen (ar wahân i’r ffrwythau).
7. Cymysga fewn y ffrwythau (yn ofalus!)
8. Rho’r gymysgedd yn y tin cacen.
9. Coginia’r gacen am o ddeutu awr (neu nes bod top y gacen wedi brownio a bod sgiwer yn dod allan yn lan).
10. Cymysga’r iogwrt, fanila a siwgr eisin mewn powlen.
11. Gad i’r gacen oeri yn hollol cyn addurno. Defnyddia llwy i roi'r glaze iogwrt ar dop y gacen. Addurna hefo ychydig o ffrwythau.

Dilynwch @bwyd___ am fwy o inspo melys ????